Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết thành phố Vinh có quy mô dân số là bao nhiêu?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook