Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết tỉnh/ thành phố có mật độ dân số trên 2000 người/km2 là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook