Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, cho biết di sản thiên nhiên thế giới được UNESCO công nhận ở Trung du miền núi Bắc Bộ là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook