Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, hãy sắp xếp các bãi biển sau theo thứ tự từ Bắc xuống Nam ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook