Cặp kim loại nào dưới đây thụ động trong H2SO4 đặc, nguội ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook