Câu 1: Một con lắc lò xo có khối lượng 200 g dao động cưỡng bức ổn định dưới tác dụng của ngoại lực biến thiên điều hoà với tần số \[f\]. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của biên độ vào tần số của ngoại lực tác dụng lên hệ có dạng như hình vẽ. Lấy \[{{\pi }^{2}}=10\]. Độ cứng của lò xo là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook