Câu 15: Một phân tử mARN chỉ có 2 loại nuclêôtit là A và G thì số loại bộ ba mã sao tối đa của phân tử đó là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook