Câu 25: Trong cấu trúc của 1 nucleotit, axit photphoric liên kết với đường ở vị trí cacbon số (m) và bazo liên kết với đường ở vị trí cacbon số (n); m và n lần lượt là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook