Câu 35: Đặt vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng

không đối, tần số thay đổi được. Khi \[\omega ={{\omega }_{1}}\] thì điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở đạt cực đại. Đặt \[\Delta {{\omega }^{2}}=\omega _{1}^{2}-\omega _{2}^{2}\]. Đồ thị biểu diễn sựu phụ thuộc của \[\Delta {{\omega }^{2}}\] theo \[\frac{1}{{{L}^{2}}}\] (L là độ tự cảm của cuộn dây) như hình vẽ trên. Giá trị của điện trở là

 

 

   
   
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook