Cầu Hiền Lương, sông Bến Hải là biểu tượng gợi cho anh(chị) nhớ đến hiện tượng lịch sử gì ở Việt Nam?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook