Cấu hình e của nguyên tử X là 1s22s22p63s23p64s2, của nguyên tử Y là 1s22s22p5. Hợp chất tạo thành giữa X và Y là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook