Cấu hình electron lớp ngoài cùng của oxi là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook