Cấu hình electron nào không đúng với cấu hình electron của anion X2- của các nguyên tố nhóm VIA?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook