Câu nào dưới đây nói về chuyển động thẳng biến đổi đều là không đúng?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook