Cấu tạo gồm một 1 chuỗi axit amin xoắn cuộn có dạng hình cầu là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook