Cấu tạo ngoài của lá có những đặc điểm nào sau đây thích nghi với chức năng hấp thụ được nhiều ánh sáng?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook