Câu thơ “Tôi viết tên em” được lặp lại ở mỗi khổ thơ có tác dụng gì?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook