Cây trên cạn hấp thụ nước chủ yếu qua bộ phận nào?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook