Cây trên cạn hấp thụ nước và ion khoáng của môi trường chủ yếu nhờ cấu trúc nào ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook