Chất X chiếm 20% thể tích không khí. X là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook