Chất X (chứa C, H, O) có công thức đơn giản nhất là CH2O. Chất X phản ứng được với NaOH và tráng bạc được. Công thức cấu tạo của X là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook