Chất X có công thức C5H10O2,đun nóng X với dung dịch NaOH thu được ancol có phân tử khối bằng 32. Số ...

Chất X có công thức C5H10O2, đun nóng X với dung dịch NaOH thu được ancol có phân tử khối bằng 32. Số công thức cấu tạo của X là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook