Chất có công thức cấu tạo sau CH3 – CH(CH3) – CH(CH3) – CH2 – CH3 có tên gọi là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook