Chất X có công thức: CH3 - CH(CH3) - CH = CH2. Tên thay thế của X là :

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook