Chất dự trữ của hạt thường nằm ở đâu:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook