Chất nào dưới đây bị oxi hoá trong quá trình hô hấp sáng ở thực vật?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook