Chất nào dưới đây không tác dụng với nước brom?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook