Chất nào sau đây ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của phôi thai, gây dị tật ở trẻ em?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook