Chất nào sau đây cho kết tủa đỏ gạch với Cu(OH)2/OH- khi đun nóng.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook