Chất nào sau đây được sử dụng trong y học, bó bột khi xương bị gãy?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook