Chất nào sau đây khi lấy cùng số mol và cho vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng thu được lượng khí nhiều nhất ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook