Chất nào sau đây khi tác dụng với axit HNO3 không giải phóng khí?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook