Chất nào sau đây không phản ứng với O2 ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook