Chất nào sau đây là chất rắn ở điều kiện thường ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook