Chất nào sau đây vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook