Chất rắn đa tinh thể có các đặc tính là 

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook