Chất rắn nào sau đây có màu đỏ nâu:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook