Chất rắn vô định hình có đặc điểm và tính chất là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook