Chất X tác dụng với dung dịch HNO3 đặc nóng không xảy ra phản ứng oxi hóa – khử. X là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook