Chất tham gia phản ứng trùng ngưng là :

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook