Chất vừa tác dụng với dung dịch NaOH, vừa tác dụng với dung dịch HCl là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook