Chất nào dưới đây là monosaccarit?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook