Chất nào dưới đây tạo kết tủa trắng với nước brom?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook