Chất nào sau đây không phản ứng với H2 (xúc tác Ni, t°)?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook