Chỉ dùng dung dịch H2SO4 có thể phân biệt được cặp kim loại nào sau đây?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook