Chỉ dùng thêm một thuốc thử nào có thể phân biệt các dung dịch sau: BaCl2, MgSO4, Na2SO3, KNO3, K2S.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook