Chỉ ra câu trả lời không đúng về khả năng phản ứng của S?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook