Chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950 do Đảng và Chính phủ Việt Nam đề ra không nhằm thực hiện mục tiêu nào sau đây?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook