Chiến thắng nào đã chứng tỏ quân dân miền Nam hoàn toàn có khả năng đánh bại chiến lược “chiến tranh cục bộ”?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook