Chiều của lực căng bề mặt chất lỏng có tác dụng:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook